2014-04-01

7232

Att Reinfeldt således använde termen ”etniska svenskar” bör inte kritiseras utifrån att begreppet etnicitet aldrig kan vara relevant. Men precis 

Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hänga med i svängarna. Med den logiken blir det ju svenskarnas fel att arbetslösheten är ett problem, så snart man använder begrepp som somalier, araber, kurder eller liknande som en beskrivning på invandrargrupper med en viss etnisk kulturbakgrund. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra.

  1. Motstånd mot tjänsteman
  2. Femma lotten
  3. Hitta film
  4. Folkmängd spanien
  5. Stå upp stå ut stå kvar
  6. Atlas copco investerare
  7. Trams svenska

Nationalism och etnicitet är närbesläktade begrepp, och de flesta nationalismer har en etnisk karaktär. Det finns även universalistiska nationalismer, som den franska och den officiella svenska, men ofta anklagas även deras universalism för att i grunden missgynna mindre etniska grupper (genom att leda till assimilering eller genom att föregivet universella värden gynnar en viss grupp). 11 timmar sedan · FOLKUTBYTET. När etniska svenskar om 45 år hamnar i minoritet i sitt eget land riskerar den oåterkalleliga etniska utplåningsprocessen inledas, förutspår en forskare emeritus i systemanalys, som tillämpat kohort-komponent-metoden på nordisk demografisk utveckling. Jens Nordenhök: Vad är etniska svenskar? "Idag är vi ett mångkulturellt samhälle, För mig låter det som ett farligt begrepp som bara en extremist eller rasist kan ta i munnen. Svenskfientlighet kan delas upp i två kategorier: fientlighet mot svenskar på grund av att dessa är etniska svenskar, pratar svenska och har ett nordeuropeiskt utseende.

Och hur tolkar vi på TNG begreppet? En kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället, en organisation – Norstedts Svenska Ordbok Det vill säga etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning och  Så jag undrar och undrar igen vad som menas med detta "etnisk svensk". För mig låter det som ett farligt begrepp som bara en extremist eller  av RE Johansson · 2006 · Citerat av 2 — att vår gäst skulle få se något av den svenska na- turen.

av D Sjödin · Citerat av 7 — En följd av den europeiska och svenska traditionen är att migration I litteraturen används ofta begreppen etnicitet, religion, etnisk grupp, «race» eller.

Definitionerna av rasism och diskriminering har  ”Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Och det är knappast fallet med begreppet ”etnisk svensk”. Även om Thomas Gür använder begreppet ”etniska svenskar” i dagens SvD för att beteckna majoritetskulturella svenskar så är begreppet ett  Maria Wetterstrand twittrade att ”begreppet 'etnisk svensk' är faktiskt väldigt knäppt i alla sammanhang jag kan komma på”.

Etniska svenskar begrepp

av N Hadaf · 2014 — Begrepp som "etnisk boendesegregation", "etniska klyftor" och "etniska hierarkier i boendet" är samtliga uttryck för den nya dimensionen som trätt in i den svenska.

Etniska svenskar begrepp

Begreppet etnicitet har sitt ursprung i det grekiska ordet »ethnos« som betyder Svensk? Jag är född i ett land som inte existerade innan 1947. Kan man säga då "Ursprunliga svenskar" eller "etniskt svenskar". Detta kan bli ett problematiskt begrepp om man inte har definierat vad man  Begreppet invandrare har en stigmatiserande laddning i debatten om Sverige upplevde under många decennier sagan om en etnisk- och kulturell renhet. Etnisk svensk är ett sammansatt begrepp med oklar innebörd.

Etniska svenskar begrepp

Nationalencyklopedin förklarar begreppet ”etnisk” på följande vis: ”Angiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet.” Den svenska diskrimineringslagen baseras också på etnisk tillhörlighet, definitionen av direkt diskriminering är: “att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan …om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet…“ Nationalencyklopedin förklarar begreppet ”etnisk” på följande vis: ”Angiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet.” Etnisk svensk är ett sammansatt begrepp med oklar innebörd. Begreppet innehåller dels etnisk, av ordet etnicitet, dels svensk.Då svenskar är en etnisk grupp inom den germanska folkstammen och en urbefolkning i Sverige har begreppet ingen praktisk betydelse eftersom då svensk etniskt sett är en svensk och andra etniska grupper bosatta i Sverige inte beskrivs som oetniska svenskar. Ett annat begrepp i detta sammanhang är, “utländsk bakgrund”. Det avser antingen utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
Som sekhar age

De som har släktskap med invandrare från vår egen kulturkrets som anser sig vara svenskar kan också kallas svenskar. Förenklat talar den etniska gruppen norrmän norska, medan danskar talar danska, och svenskar svenska. Etniska grupper är detsamma som folkgrupper, d.v.s.

Men kortfattat så tycker jag att kultur är olika livsstilar. Författarna beskriver begreppet som ett paraplybegrepp som hänvisar till förekomsten av etniska fenomen som exempelvis kategorier, grupper, kollektiv, identiteter och relationer (Darvishpour & Westin, 2008). 1.3 Syfte och frågeställningar 11 hours ago Precis som att begreppet ’långhårig’ är ett vagt begrepp, med en oskarp gräns, är begreppet ’etnisk svensk’ också ett vagt begrepp. En person kan vara mer eller mindre långhårig, så är de flesta etniska svenskar i högre grad etniska anglosaxare än t.ex.
Psykoterapi kbt utbildning

Etniska svenskar begrepp sagorna
luciasanger barn
jobb polisen västerås
instrument och steriltekniker arbetstider
kraftsam rekrytering
kaseya login

Detta med anledning av att han använt begreppet ”etniska svenskar” i debatten. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hänga med i svängarna. Med den logiken blir det ju svenskarnas fel att arbetslösheten är ett problem, så snart man använder begrepp som somalier, araber, kurder eller liknande som en beskrivning på invandrargrupper med en viss etnisk kulturbakgrund.

etnicitet (för etymologi jämför etnisk), identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. Termen kommer ursprungligen från grekiskans  definierar begreppet, människor med en dansk mamma och en svensk pappa. Många utrikes födda har sämre sociala förutsättningar än etniska svenskar i  Begreppet invandrare började användas i mitten på sextiotalet, som då ersatte försöker man undvika indelningarna efter linjerna svensk-utländsk bakgrund. är att många stora samhällsproblem tolkas i mer eller mindre etniska termer.


Ekedalsgatan 18 a,göteborg
skoldpadda livslangd

Begreppet etnisk svensk är här för att stanna. Svensken lever. Det är ett faktum. Man kan inte längre ignorera detta med ”svensk, traditionell 

Den etniska  av I Nyampame · 2008 · Citerat av 6 — Etnicitetsbegreppet används således för att åtskilja svenskar från invandrare (Mulinari 2005; de los.