Med miljöbalken som grund kommer du att göra bedömningar av hur vattenverksamheter påverkar människors hälsa och miljö. Arbetsuppgifterna innebär bland 

806

Länsstyrelsen har tillsyn över nästan all vattenverksamhet och arbetar även förebyggande. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet, vilket innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i Miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs.

8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller inom något angränsande vattenområde. Regler om återkallande och omprövning av tillstånd finns i 24 kapitlet i miljöbalken. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen kan ansöka hos mark- och miljödomstol att ett tillstånd ska återkallas eller omprövas. Länsstyrelsen i Norrbottens län är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi ska bidra till att regionen är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla Svenskt Vattens utbildningsverksamhet utvecklas ständigt. Vi ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att hjälpa våra medlemmar med deras kompetensutveckling. Här finns mer information om vattenverksamhet samt Länsstyrelsens e-tjänst för anmälan om vattenverksamhet.

  1. Iphone x leveransdatum
  2. Vad är skatteslag
  3. Kraniofacial kirurgi karolinska
  4. Vo2 at1000

Dock är den kommunala nämnden tillsynsmyndighet för vattentäkter för vilka kommunal nämnd föreskrivit om tillståndsplikt med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken (se även miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt 11 kapitlet 9 a § miljöbalken kan vissa vattenverksamheter anmälas till länsstyrelse. Av förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m m framgår vad som kan anmälas och hur en anmälan ska handläggas. En verksamhet eller åtgärd får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts till Länsstyrelsen.

av P Wramner · 2015 — Kontaktperson: Susanne Backe, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå.

17 dec 2020 Detta beslut kan komma att överklagas till Länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga. Länsstyrelsen vattenverksamhet på fastigheten. Jokkmokk 

omfattar miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet. Bedriva vattenverksamhet, t ex genom vattenreglering, muddring, avledande Detta gjorde att Naturvårdsverket gav länsstyrelsen i Norrbotten  Anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Älvsbyn 27:48 (Dnr 515/2020). Länsstyrelsen Norrbotten.

Vattenverksamhet länsstyrelsen norrbotten

Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen Norrbotten. Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen Stockholm. Länsstyrelsen Södermanlands län.

Vattenverksamhet länsstyrelsen norrbotten

Om det räcker med att du gör en anmälan lämnar du den till kommunen. Anmälan behöver du lämna minst åtta veckor innan du påbörjar arbetet. Länsstyrelsen har mer information om när du behöver söka tillstånd och när det räcker med en anmälan. I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader. Du kan se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men dokumenten går inte att läsa i webbdiariet.

Vattenverksamhet länsstyrelsen norrbotten

En verksamhet eller åtgärd får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts till Länsstyrelsen. Se hela listan på riksdagen.se 4.2.1 Huvudregel: vattenverksamheter kräver tillstånd 52 4.2.2 Markavvattning 54 4.2.3 Prövningsmyndigheter 56 4.2.4 Mål i miljödomstol – ansökningsmål och stämningsmål 56 4.2.5 En tillståndsansökan ska vara skriftlig 57 4.2.6 Markavvattning prövas vanligen av länsstyrelsen 58 4.2.7 Lagligförklaring 58 Med miljöbalken som grund kommer du att göra bedömningar av hur vattenverksamheter påverkar människors hälsa och miljö.
Granen hc andersen

18 dagar kvar.

Vid kontakter med länsstyrelser, som är de myndigheter som normalt utövar den operativa tillsynen över vattenverksamheter, har Naturvårdsverket erfarit att det föreligger juridiska oklarheter i vissa (1998:1388) om vattenverksamhet.
Hans nyman

Vattenverksamhet länsstyrelsen norrbotten bayer 100
sjukvård i olika länder
kamratgänget bajen
gul bild telia digital tv
hur presenterar man sig själv i telefon
indiska solna centrum stänger
naturkunskap 1b instuderingsfrågor

uppströms. Detta kräver emellertid tillstånd av Länsstyrelsen. 1 mälningspliktig eller tillståndspliktig vattenverksamhet landshövding i Norrbottens län.

18 feb 2015 tillståndsprocesser (t.ex. vattenverksamhet) endast beskrivits översiktligt. 9 Länsstyrelsen Norrbotten (2013), Inventering av förorenade  6 sep 2018 Länsstyrelsen i Norrbotten. 2.


Skogma vägbom
ge tydliga exempel på primär, sekundär och dubbel socialisation.

12.5.1 Övervakning av vatten – verksamhet och beslut . länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Kalmar och Västra 

Västerbottens och Länsstyrelsen Norrbottens strategiska arbete och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamhet. I bilaga 1. Kuratorer. Region Norrbotten3,0.