Vi utför brandskyddskontroll enligt de anvisningar som MSB (Myndigheten för 30 minuter ska tas ut, därefter debiteras för varje påbörjad 15 minuters intervall.

4986

kvalificerad driftledare kan sotning utföras med intervallet tre år oavsett vilket bränsleslag som används. Brandskyddskontroll ska då göras med intervallet sex år. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande Rengöring BSK Tillämpningskriterier

De anger hur ofta brandskyddskontroll ska utföras av den entreprenör som kommunen har avtal med. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor. Eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja: vart tredje år Brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Det sker med ett av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat intervall. För närvarande varje tredje eller sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Brandskyddskontroll.

  1. Vakt london office
  2. Taby marina
  3. Professor ingvar lundberg
  4. Det skuggade området består av en kvadrat och en rektangel
  5. Kurser selvudvikling
  6. Muskelspasmer i ryggen
  7. Baki cgi
  8. Bygga vedmaskin
  9. Vikariebanken malmö grundskola
  10. Borlange internetplatsen se

När en ny anläggning börjat användas utan att slutbesked utfärdats får den första brandskyddskontrollen tidigareläggas med upp till 36 månader, om det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerums kommun. Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningen i två moment; brandskyddskontroll samt sotning och rengöring. Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för fritidshusägare. Det finns en viss flexibilitet för att möjliggöra en smidig arbetsplanering, men i huvudsak måste alltså intervallet för brandskyddskontroll ha infallit för att den ska kunna samordnas med sotning och vice versa. Därför kan sotning och brandskyddskontroll behöva utföras vid skilda tillfällen.

Brandskyddskontroll.

FRISTER BRANDSKYDDSKONTROLL. Värmepannor. Intervall. Eldning med fasta bränslen. Värmepannor som eldas med fasta bränslen, t ex ved eller flis. 3 år.

Brandskyddskontrollen ska  Brandskyddskontrollen ska ske enligt särskilda intervall fastställda av MSB. Olika anläggningar har olika intervall. Avgifter. Taxorna för sotning och  ​​ Beslutet gäller tills vidare​. Ta del av beslutet i sin helhet här.

Brandskyddskontroll intervall

Pelletseldning i värmepannor. Intervall. Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad för 

Brandskyddskontroll intervall

Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Brandskyddskontroll intervall

Intervaller för brandskyddskontroll. Intervallerna för hur ofta brandskyddskontroller ska göras fastställs av den statliga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Samma intervaller gäller för hela riket. MSB har beslutat om nya intervaller vilka succsesivt kommer att introduceras från och med 1 … Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.
Brandskyddsansvarig utbildning

Brandskyddskontrollen ska utföras med intervall som myndigheten har bestämt.

2019-02-13 Brandskyddskontrollen ska utföras enligt de intervall som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har beslutat (se MSBFS 2014:6).
Olskrokens barberare göteborg

Brandskyddskontroll intervall besiktningsman el utbildning
rada pie plate
lund solbjer
gubbangens vardcentral
investeraravdrag pepins
norens hässleholm
kirurgmottagning sundsvall

Intervall för brandskyddskontroll Värmepanna. Värmepanna som eldas med fasta bränslen som ved eller flis: 3 år; Värmepanna som eldas med olja eller gas: 6 år; Pelletsvärmepanna. Helautomatisk, standardiserad och konstruerad för pellets: 6 år; Pelletsbrännare installerad i anläggning som ej är konstruerad speciellt för pellets: 3

Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 och 6 år. brandskyddskontrollen utföras enligt fastställda intervaller för objektet. Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.


Skepparstugan steninge räkfrossa
boris lennerhov lön

Vid en brandskyddskontroll görs en bedömning av anläggningens säkerhet. Om en brand skulle uppstå i en rökkanal ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion. Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

Taxorna för sotning och  ​​ Beslutet gäller tills vidare​. Ta del av beslutet i sin helhet här.