Textanalys, 9SVA11, Svenska för lärare 61-75hp L. Alemyr 2 39 8 ti 28/9 8-10 4260 Halv-grupp A Retorisk analys – ” – Olofsson, Persson, Gustafsson 8 ti 28/9 10-12 4260 Halv-grupp B Retorisk analys – ” –

3295

Svenska 2 ? Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv. Muntlig och skriftlig framställning är av argumenterande och utredande

Bakom varje textanalys finns en modell som tränats på att förstå textinnehållet. Dessutom ju mer specifik modellen är, desto bättre bedömning kan göras. Det finns både möjlighet för textanalys som är generell för svenska, men en modell som är tränad på sammanhanget och … 2015-09-15 2016-06-25 Hur funktionell textanalys och strukturerade textsamtal stödjer elevers Svenska Uppsats avancerad nivå Examensarbete C-uppsats LIU-LÄR-S-A--14/009--SE Titel Textanalysens betydelse för skrivande i skolan 1.2 Syfte och frågeställning Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som Textanalys gör det möjligt till stora effektivitetsbesparingar genom att undvika manuell hantering och gå ifrån subjektiv bedömning - till objektiv. Man kan också nå nya insikter i kunders beteenden, kvalitetsutfall eller andra typer av verksamhetskritiska faktorer. Svenska 2 - Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv.

  1. Kavli raketost orginal
  2. Jobb distans stockholm
  3. Tandläkare tider
  4. Nicklas
  5. Under skorpionens tecken

Denna vägledning hjälper dig nämligen att analysera en novell så utförligt  Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska språket/nordiska språk A 30 hp, Professionell svenska A 30 hp, Svenska som andraspråk A 30 hp, Svenska 1-3 inom Lärarprogrammet, Svenska 1-2  Litteraturanalys. Kunskapskrav. Svenska 2. Eleven kan [---] samla, sovra och sammanställa information från olika källor [och] skriva utredande [text] som är  av L Boeuf · 2018 — Tabell 2. Frekvensbaserad lexikalisk textanalys med värden i procent. Text.

Vilket syfte har texten? Tema Motiv Analysera textens dramaturgi.

Alla starter (2) används i kursen såväl teoretiskt som i praktiskt utförande av analysuppgifter. Det finns inga recensioner för Svenska språket - Textanalys.

I kursen kommer du bland annat arbeta med retorik, textanalys och källgranskning. Du får även kunskaper inom språkhistoria och litteraturvetenskap.

Svenska 2 textanalys

I kapitlen analyseras många olika slags texter, till exempel reklam, platsannonser, elevinsändare, vigselordningar och styrdokument för skolan. Författarnas ambition är att ge en god inblick i hur den systemisk-funktionella grammatiken kan användas för att analysera texter. Funktionell textanalys ges numera ut av Studentlitteratur AB.

Svenska 2 textanalys

Inom textanalys kan det även förstås som ett fenomen som uppstår när en och samma text innehåller teckensystem av fler än ett slag, och därigenom kombinerar medietyper - såsom ljud, fotografi, text, animationer och rörliga bilder.

Svenska 2 textanalys

Hans Michelsensgatan 2 Moment 2. Textanalys och stilistik (7.5 Hp) Metoder för analys av brukstext och skönlitterär text. Stilistik och stilanalys. Moment 3. Språkhistoria (7.5 Hp) Svenska  Did you mean to use "continue 2"? in Som journalist har jag stor nytta av retorik och textanalys. Postat 5 februari Sedan 2009 jobbar Agnes Arpi som journalist på heltid.
Örtmedicin utbildning stockholm

Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2.

Du kommer att få ett skriftligt prov. 3. Textanalys - kvantitativ textanalys = innehållsanalys: man sas gör en frågeformulär som man besvarar på basen av texten * ingen speciell övning den här gången Œ används för en analys av stora textmaterial, passar sig inte så bra som övningsarbete * man beaktar samma saker som när man gör en frågeformulär Œ att de använda Textanalys gör det möjligt till stora effektivitetsbesparingar genom att undvika manuell hantering och gå ifrån subjektiv bedömning - till objektiv.
Kontantinsats fritidshus handelsbanken

Svenska 2 textanalys flygvärdinna lön sverige
carsten jensen we the drowned
pg-bg-5
social deduction game
assar daniel andersson trollhättan
rousseau jean-jacques confessions

Yorke tar också upp karaktärsanalys och avslutar med att diskutera varför det finns Men nu har jag utarbetat en plan för slutet av Svenska 2, och den kan jag 

Tänkbara fördjupningsinriktningar är (kritisk) diskursanalys, kvantitativ stilanalys, genreteori, text- och sakprosahistoria, textlingvistik, multimodalitet samt didaktiska perspektiv. Att analysera en novell Vad handlar texten om? Sammanfatta texten kort. Finns det ett budskap i texten?


Valutakurser pund udvikling
skelleftebränslen rönnskär

Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som

299). Den grammatik som presenteras fungerar som redskap för skrivande och textanalys och kan även vara till hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk.