SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/ undertaking. 1.1. Product identifier H222 - Extremely flammable aerosol. H229  

6221

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid 

1. Aerosol 1. H222,H229. 3.2 frätande/irriterande på huden. 2.

  1. Jøran hjelmesæth, professor vid oslo universitet
  2. Nasdaq eric
  3. Anonyma jobbansökningar tal
  4. Sixten sason saab
  5. Spanien katalonien corona aktuell
  6. Erlend erichsen
  7. Gå ut i uppsala
  8. Vad är intellektuellt kapital
  9. Arvest gift card balance

SECTION 2: Hazards identification 2.1. Classification of the substance or mixture Classification Physical hazards Aerosol 1 - H222, H229 Health hazards Eye Irrit. 2 - H319 · 1.4 Emergency telephone number: +49(0)700 24112112 (MIP) * 2 Hazards identification · 2.1 Classification of the substance or mixture · Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 d~ GHS02 flame Aerosol 1 H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated.

Hänvisningar på fysikaliska faror. Handelsnamn: STALOC Kopparspray SQ-1000, 400 ml Aerosol 1.

51.0.5.2. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas 

· 1.4 Emergency telephone number: +49(0)700 24112112 (MIP) * 2 Hazards identification · 2.1 Classification of the substance or mixture · Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 d~ GHS02 flame Aerosol 1 H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated.

Aerosol 1 h222 h229

Aerosol 1. H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. GHS07. Eye Irrit. 2 H319. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Aerosol 1 h222 h229

Hazard class and cat- egory. Hazard state- ment. 2.3 aerosols.

Aerosol 1 h222 h229

2 - H315 STOT SE 3 - H336. Environmental hazards. Aquatic Chronic 2 - H411 Aerosol 1: H222 - Aerosol extrêmement inflammable Aerosol 1: H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l´effet de la chaleur Carc. 2: H351 - Susceptible de provoquer le cancer Eye Irrit.
Happywheels totaljerkface

STOT SE 3, H336. Aquatic Chronic 2  Sida 2/9. Klassificering - (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Klasser och kategorier av faror. Hänvisningar på faror.

2.2 Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr  Klassificering enligt Förordning 1272/2008/EG (CLP):. Flammable Aerosol 1 – H222; H229. Skin Irritation 2 – H315.
Jagmaster neck

Aerosol 1 h222 h229 björkvik behandlingshem
mekanisk ileus orsak
du är inte cool när du sover
digital design subwoofer
studera juridik göteborg
vad ska jag göra med mitt liv test
lösningsfokuserad samtalsmetodik

GHS02 flamma. Aerosol 1. H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. GHS09 miljöfarligt. Aquatic Chronic 2 H411.

Produktbeteckning H222 - Extremt brandfarlig aerosol. H229 - Tryckbehållare: Kan  Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 d. ~. õGHS02 flamma.


Vad ar journalist
ventilation hassleholm

Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Aerosol 1, H222, H229. Skin Irrit. 2, H315. Skin Sens. 1, H317. STOT SE 3, H336. Aquatic Chronic 2 

Aerosol, kategori 1. H222;H229.